Blogi

Uusimmat artik­kelit

Olen poh­ja­kou­lu­tuk­seltani kas­va­tus­tieteen kan­di­daatti. Työ­urani aikana olen osal­lis­tunut useisiin täy­den­nys­kou­lu­tuksiin, liittyen pienten lasten peda­go­giikkaan ja var­hai­se­ri­tyis­kas­va­tukseen (perus­o­pinnot).

Tällä het­kellä olen täy­den­nys­kou­lu­tuk­sessa ja opis­kelen rat­kai­su­kes­kei­seksi lyhyt­te­ra­peu­tiksi Lyhyt­te­ra­piains­ti­tuu­tissa. Kou­lu­tuk­seeni sisältyy myös psy­ko­te­ra­peut­tisten val­miuksien opinnot. Val­mistun syk­syllä 2020.

Vas­taan­ottoni sijaitsee Etu-Töö­lössä, hyvien kul­ku­yh­teyksien päässä Kampin keskuksesta.

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaamisaika!

Soita 040 586 5680